Általános közzétételi lista


Tájékoztatás közérdekű adatok elérhetőségéről

Általános információk

A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatoknak (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) a közigazgatási szervek honlapján történő közzétételére vonatkozó kötelezettség az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározottakon alapul.

Az oldalon a kereső felületet használva egy kulcsszó megadásával, valamint egyes szűkítő kategóriák bejelölésével keresheti meg az Ön számára szükséges adatot, adatcsoportot. A böngésző alkalmazásával pedig a dokumentumtár terjedelmes adatbázisában kutathat.


Közadattár

Szervezeti, személyzeti adatok

Kapcsolat, szervezet, vezetők
Elérhetőségi adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Közzétéve:  2017. június 21.
Letöltés:    Elérhetőségi adatok
Ügyfélfogadás

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend.

 

 

Közzétéve:  2017. június 21.
Letöltés:    Közérdekű bejelentések és panaszok intézésének eljárásrendje
Szervezeti struktúra

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek és vezetőik megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Közzétéve:  2017. szeptember 06.
Letöltés:    Szervezeti elemeink feladatai
Közzétéve:  2017. augusztus 09.
Letöltés:    Szervezeti struktúra

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2017. augusztus 09.Szervezeti struktúra
2017. szeptember 06.Szervezeti elemeink
A katasztrófavédelem vezetői

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Közzétéve:  2014. július 23.
Megtekint:  
Felügyelt költségvetési szervek
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége, honpaljának címe,továbbá e szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége és ügyfélfogadásának rendje.

Közzétéve:  2017. szeptember 06.

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt, továbbá alárendeltségében költségvetési szerv nem működik.

Gazdálkodó szervezetek

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Közalapítványok

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Lapok

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv elérhetőségi adatai, ügyfélszolgálatának, közönségkapcsolatának elérhetőségi adatai

Közzétéve:  2017. augusztus 09.
Letöltés:    Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
Költségvetési szervek

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Gazdálkodási adatok

A működés törvényessége, ellenőrzések
Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos -nyilvános megállapításokat tartalmazó -  vizsgálatok ellenőrzések felsorolása.

 

Közzétéve:  2017. augusztus 14.

Nincs releváns adat.

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

 

Közzétéve:  2017. augusztus 14.

Nincs releváns adat.

Működés eredményessége, teljesítmény

Aközfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk.

 

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk.

 

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Költségvetések, beszámolók
Éves (elemi) költségvetés

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése

Közzétéve:  2019. január 24.
Letöltés:    Éves elemi költségvetés 2019
Közzétéve:  2018. június 29.
Letöltés:    Éves elemi költségvetés_2018

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2016. augusztus 11.Elemi költségvetés 2012
2016. augusztus 11.Elemi éves költségvetés 2013
2016. augusztus 11.Éves (elemi) költségvetés
2017. augusztus 09.2015. évi beszámoló
2017. augusztus 16.2016. éves költségvetés
2018. március 27.Elemi költségvetés 2017
Számviteli beszámolók

a közfeladatot ellátó szerv törvény szerint beszámolója

Közzétéve:  2019. július 22.
Letöltés:    2018. évi költségvetési beszámoló
Közzétéve:  2018. július 20.
Letöltés:    Számviteli beszámoló_2017
Közzétéve:  2014. július 23.
Megtekint:  

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. november 18.Számviteli beszámolók
2014. november 18.Számviteli beszámolók
2014. november 18.Számviteli beszámolók
2014. november 18.Számviteli beszámolók
2018. március 27.2016. évi költségvetési beszámoló
2018. június 29.Számviteli beszámoló_2014
2018. június 29.Számviteli beszámoló_2016
2018. június 29.Számviteli beszámoló_2015
A költségvetés végrehajtása

külön jogszabályban meghatározott beszámolók

Közzétéve:  2019. július 15.
Letöltés:    2018. III. negyedéves mérlegjelentés
Közzétéve:  2019. február 27.
Letöltés:    2018. évi II. negyedéves mérlegjelentés
Közzétéve:  2019. február 27.
Letöltés:    2018. évi I. negyedéves mérlegjelentés
Közzétéve:  2019. február 12.
Letöltés:    2018. IV. negyédves gyorsjelentés
Közzétéve:  2018. szeptember 17.
Letöltés:    Mérlegjelentés 2017.IV.negyedév
Közzétéve:  2018. április 03.
Letöltés:    Mérlegjelentés 2017.III. negyedév
Közzétéve:  2014. július 23.
Megtekint:  

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. november 18.A költségvetés végrehajtása
2014. november 18.A költségvetés végrehajtása
2014. november 18.A költségvetés végrehajtása
2014. november 18.A költségvetés végrehajtása
2017. augusztus 16.A költségvetés végrehajtása
2017. augusztus 16.Mérlegjelentés 2017. I. negyedév
2017. augusztus 16.Mérlegjelentés 2016. III. negyedév
2018. március 27.Mérlegjelentés 2017. II. negyedév
2018. június 29.Mérlegjelentés 2016. IV. negyedév
Adományok
Közzétéve:  2019. augusztus 23.
Letöltés:    Adományok 2018.
Közzétéve:  2019. augusztus 23.
Letöltés:    Adományok 2017.
Közzétéve:  2018. november 19.
Letöltés:    Adományok 2016.
Működés
Foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Közzétéve:  2019. október 28.
Letöltés:    Foglalkoztatottak 2019. III. negyedév
Közzétéve:  2019. augusztus 09.
Letöltés:    Foglalkoztatottak 2019. II. negyedév
Közzétéve:  2019. augusztus 09.
Letöltés:    Foglalkoztatottak 2019. I. negyedév
Közzétéve:  2019. augusztus 09.
Letöltés:    Foglalkoztatottak 2018. IV. negyedév
Közzétéve:  2018. november 19.
Letöltés:    Foglalkoztatottak 2018.II.,III.negyedév
Közzétéve:  2018. november 13.
Letöltés:    Foglalkoztatottak 2017. II. negyedév
Közzétéve:  2018. november 13.
Letöltés:    Foglalkoztatottak 2018. II-III. negyedév
Közzétéve:  2018. június 29.
Letöltés:    Foglalkoztatottak 2018. I. negyedév
Közzétéve:  2018. június 29.
Letöltés:    Foglalkoztatottak 2017.III.,IV. negyedév

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. november 18.Foglalkoztatottak
2016. augusztus 11.Foglalkoztatottak 2014.. IV. negyedév
2016. augusztus 11.Foglalkoztatottak 2014.III. negyedév
2017. augusztus 09.Foglalkoztatotti adatok 2015
2017. augusztus 09.Foglalkoztatottak 2016. I-II. negyedév
2017. augusztus 16.Foglalkoztatottak 2016.III - 2017.I. negyedév
Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond.

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon nincs releváns adat

Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

Közzétéve:  2019. augusztus 23.
Letöltés:    Ötmillió forint feletti szerződések 2018.
Közzétéve:  2018. június 29.
Letöltés:    Ötmillió forint feletti szerződések 2017.

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2017. augusztus 09.Szerződések
Koncessziók

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazagtóság nem írt ki koncessziós pályázatot, nem kötött koncessziós szerződést.

Közzétéve:  2017. augusztus 09.
Letöltés:    Koncessziók

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2016. július 12.Koncessziók
2017. augusztus 09.Koncessziók
Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések.

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről nem történt.

Közzétéve:  2017. augusztus 09.
Letöltés:    Egyéb kifizetések

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2016. július 12.Egyéb kifizetések
2017. augusztus 09.Egyéb kifizetések
Európai unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Közzétéve:  2017. augusztus 09.
Letöltés:    Európai Unió által támogatott fejlesztések

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2016. július 12.Európai Unió által támogatott fejlesztések
2017. augusztus 09.Európai Unió által támogatott fejlesztések
Közbeszerzési információk

Éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről.

Közzétéve:  2019. július 31.
Letöltés:    2019. évi közbeszerzési terv

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2017. augusztus 09.2016. évi közbeszerzési terv
2017. augusztus 09.2015. évi közbeszerzési terv
2017. augusztus 09.2014. évi közbeszerzési terv
2017. augusztus 09.Közbeszerzési Információk
2018. március 19.2017. évi közbeszerzési terv

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Közzétéve:  2019. szeptember 03.
Letöltés:    Barnaya MKI Adatvédelmi Szabályzat 2019.
Közzétéve:  2019. augusztus 29.
Letöltés:    Baranya MKI módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 2019.
Közzétéve:  2019. július 08.
Letöltés:    BM OKF Adatvédelmi Szabályzat
Közzétéve:  2015. december 09.
Letöltés:    Baranya MKI_SZMSZ
Közzétéve:  2014. július 23.
Megtekint:  

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2017. augusztus 09.Vízügyi hatáskört megállapító jogszabály
2017. augusztus 09.Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
A tevékenységéről szóló tájékoztató

A tevékenységről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Közzétéve:  2014. július 23.
Megtekint:  
A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről.

Hatósági jogkör

Közzétéve:  2018. január 11.
Letöltés:    Hatásköri lista
Közszolgáltatások

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nyilvántartásai

A fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Közzétéve:  2019. augusztus 09.
Letöltés:    Baranya MKI nyilvántartásai
Nyilvános kiadványok

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Döntéshozatal, ülések

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Jelenleg nincs releváns adat

Hirdetmények

a szerv által kiadott hirdetmények, közlemények

Közzétéve:  2014. július 23.
Megtekint:  
Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Közzétéve:  2017. szeptember 06.
Letöltés:    Közérdekű adatok igénylésének eljárásrendje

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2017. szeptember 06.Közérdekű adatok igénylése
Kötelező statisztikai adatszolgáltatás

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Közzétéve:  2019. augusztus 09.
Letöltés:    Kötelező statisztikai adatszogláltatás 2019
Közzétéve:  2017. augusztus 09.
Letöltés:    Kötelező statisztikai adatszolgáltatás

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2016. július 12.Kötelező statisztikai adatszolgáltatás
2016. július 12.kötelező statisztikai adatszolgáltatás 2014
2017. augusztus 09.Kötelező statisztikai adatszolgáltatás
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál nincsenek közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek.

Közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál nincs ilyen szerződés

A közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál jelenleg nincsenek újrahasznosítás céljából elérhető adatok, így díjjegyzék sem áll rendelkezésre.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás
Közzétéve:  2017. augusztus 09.
Letöltés:    Jogorvoslati tájékoztatás
A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál jelenleg nincsenek újrahasznosítás céljára elérhető adatok.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál nincs ilyen megállapodás.

Közzétételi listák

Az igazgatóság tekintetében nem releváns